Pogoji in pravila

Z uporabo vsebine teh spletnih strani obiskovalec in uporabnik sprejema vse nastale rizike iz uporabe ter sprejme uporabo vsebine teh spletnih strani samo za osebno uporabo in na lastno odgovornost.

Spletna stran Moje podjetje portal se popolnoma odpoveduje vsake odgovornosti, ki lahko nastane z uporabo teh spletnih strani ali je na kateri koli način povezana z uporabo istih spletnih strani. Prav tako se odpoveduje vsake odgovornosti povezane z dejavnostjo obiskovalcev in uporabnikov, z uporabo ali zlorabo in za kakršno koli škodo, ki lahko nastane samemu uporabniku ali pa tretji osebi.

Spletna stran Moje podjetje portal nima nadzora nad pravilnostjo, točnostjo in popolnostjo podatkov in datotek, ki so ustvarjeni s strani tretje osebe.
Vsaka fizična ali pravna oseba lahko v katerem koli času zahteva zamenjavo, dopolnitev in posodabljanje lastnih podatkov. Lahko tudi zahteva trajni izbris posameznih ali vseh lastnih podatkov s spletne strani.

Spletna stran Moje podjetje portal se obvezuje, da bo korektno in pravočasno preverila in sprejela vse veljavne zahtevke in spremembe uporabnikov v najkrajšem možnem času, običajno v roku 7 dni, a ne veliko daljšem od določenega časovnega obdobja.

Spletna stran Moje podjetje portal ima pravico spreminjanja vsebin spletnih strani in ima pravico, da v katerem koli trenutku odstrani katere koli podatke s spletne strani brez obveznosti obveščanja tretjih oseb in ne sprejema nobene odgovornost in ni odgovorna za možne posledice nastale iz teh sprememb ali odstranitve podatkov in datotek.