MAGISON SVETOVANJE D.O.O., Bohinj, Bohinjsko jezero

Osnovne informacijeKje smoKontakt


MAGISON SVETOVANJE D.O.O.

MAGISON SVETOVANJE, DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

Osnovne informacije

MAGISON SVETOVANJE D.O.O.
Ribčev Laz 26, 4265 Bohinjsko jezero

Bohinj
Gorenjska regija, Slovenija

Tel: 045721242
Mob: 041440083
Delovni čas: pon-pet: 8.30-14.00
Ključna oseba: Milan Škof, direktor
Registrski organ: Okrožno sodišče Kranj
Leto ustanovitve: 2013.
Matična številka: 6400299000
Temeljni kapital: 7.500,00 EUR

Davčna številka: 96452862
IBAN:
IBAN SI56 0209 2026 0468 787
Velikost: mikro
Zaposlenih (ali članov): 1
Ključne besede (oznake, tagi): poslovno finančno svetovanje in storitve, ocenitev vrednosti podjetij, podjetje v finančnih težavah - svetovanje in storitve, insolventnost, prisilna poravnava, analiza finančnega položaja in poslovanja

Datum spremembe podatkov 2023-12-28

Izpolnite, uredite ali obrišite podatke o MAGISON SVETOVANJE D.O.O.

O nas

MAGISON SVETOVANJE d.o.o. je podjetje, ustanovljeno leta 2013 na osnovi strokovnih kvalifikacij, znanja ter svetovalnih in poslovodnih izkušenj ustanovitelja in direktorja mag. Milana Škofa. Podjetje opravlja dejavnostna področju poslovno-finančnega svetovanja, ocenjevanja vrednosti podjetij in pomoči podjetjem v finančnih težavah.

Storitve podjetja MAGISON SVETOVANJE d.o.o. so namenjene samostojnim podjetnikom, poslovodstvom, nadzornim svetom in lastnikom/delničarjem/družbenikom podjetij.

Naše delovanje temelji na strokovnosti in bogatih, več kot 30-letnih poslovno-svetovalnih izkušnjah ter visokih etičnih standardih. Poslovnemu problemu se posvetimo individualno. Poglobimo se v poslovanje podjetja, postavimo realno diagnozo problemov, poiščemo najugodnejšo rešitev in predvidimo, kako bo rešitev vplivala na poslovanje podjetja v prihodnje. Cilj našega delovanja je dobrobit poslovnega partnerja. Pri sodelovanju želimo vzpostaviti pristne odnose zaupanja in dolgoročnega sodelovanja.

Kot zunanji sodelavci poslovodstev in lastnikov podjetij nismo obremenjeni z vsakodnevnim dogajanjem in rutino znotraj podjetij. V svetovalnih in poslovodnih projektih smo sodelovali z mnogimi podjetji iz različnih branž, z bankami ter v postopkih pred sodišči in državnimi organi, zato imamo širok, nepristranski in neobremenjen pogled na poslovni položaj vašega podjetja in njegova morebitna tveganja. V več desetletnem delovanju smo sodelovali z mnogimi strokovnjaki (odvetniki, revizorji, ocenjevalci, izvedenci…), zato lahko koordiniramo tudi širšo ekipo kvalitetnih strokovnjakov, če je potreben multidisciplinaren pristop. To lahko pripomore tako h kvalitetnejšim poslovnim odločitvam v podjetju kot tudi k lažjemu doseganju poslovnih ciljev.

Bogate izkušnje pri reševanju poslovnih problemov so neprecenljiv vir dobrih rešitev, saj je direktor mag. Milan Škof v več kot 30-ih letih svetovalnega delovanja vodil in izvedel preko 400 različnih svetovalnih projektov.

Posebej dragocene so njegove izkušnje pri prisilnih poravnavah, ki so med najobsežnejšimi in najcelovitejšimi v Sloveniji. Pridobljene so v okoli 170-ih primerih prisilnih poravnav od leta 1998 naprej. Nanašajo se na pripravo dokumentacije v zvezi z raznovrstnimi postopki prisilne poravnave (načrti, izjave, vloge, strokovna/izvedenska mnenja …), na sodelovanje z upravitelji prisilnih poravnav in na upniških odborih, sodelovanje in pogajanja z upniki (bankami, dobavitelji…), sodelovanje na narokih pred sodišči in na spremljanje sodne prakse.

Dolgoletne bogate izkušnje ima tudi pri različnih svetovalnih projektih (vrednotenja podjetij, poslovni-investicijski-sanacijski in drugi načrti, analize finančnega stanja ipd.) in v poslovodenju malih, srednjih in velikih podjetij v različnih panogah gospodarstva.

Reference

Poslovni, investicijski in sanacijski načrti, analize poslovno finančnega položaja podjetij, ekonomsko finančne študije – okoli 100 projektov, med drugim:
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Maribor; Galeb Gradbeništvo d.o.o., Izola; Kograd IGEM d.o.o., Dravograd; Skupina ekstra olje d.o.o., Maribor; Košaki TMI d.d., Maribor; Aerodrom Maribor d.o.o., Maribor; Sigmanova d.o.o., Žalec; LIP Pohištvo d.o.o., Bohinjska Bistrica; Gradnje Žveplan d.o.o., Štore; Omaplast s.p., Grosuplje; PIVARA Skopje d.d., Skopje; VEGA d.o.o., Ljubljana; Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana; Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana; Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana; RS Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana; MFC MASHFRIG COMPLET, Chisinau, Moldova; MUTA – KOVAČIJA, Muta;…

Ocenitev vrednosti podjetja – okoli 140 projektov, med drugim:
IMP-LIVAR d.d., Ivančna gorica; CESTNO PODJETJE Koper d.o.o., Koper; SGP POMGRAD d.o.o., Murska Sobota; TEHNOMETAL VARDAR, Skopje, Makedonija; MARINA Koper d.o.o., Koper; ISTRAGAS d.o.o., Koper; INSTALACIJA d.o.o., Koper; ISTRABENZ d.d., Koper; REPLEK d.d., Skopje, Makedonija; INTERIMPEKS d.d., Skopje, Makedonija; AERODROM d.d., Brnik; CP – KRANJ d.o.o., Kranj; MEDEX d.d., Ljubljana; PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.o.o., Ljubljana; FERŠPED d.d., Skopje, Makedonija; SAVA d.d. Kranj; STILLES d.o.o., Sevnica; DELAMARIS d.d., Izola; JELOVICA d.o.o., Škofja Loka; KOLPA d.d., Metlika; LAMA d.d., Dekani;…

Postopki prisilnih poravnav – okoli 170 projektov, med drugim:
Finander d.o.o., Murska Sobota; Galeb Grup d.o.o., Izola; Sermin’g d.o.o., Koper; Košaki TMI d.d., Maribor; FC Koper, Koper; Energoplan d.d., Ljubljana; Slovenija projekt d.o.o., Ljubljana; IP Obala d.o.o., Ljubljana; Vvibau d.o.o., Ljubljana; SGP Kograd-IGEM d.d., Dravograd; Handte-Ost d.o.o., Krško; Kograd IGEM d.o.o., Dravograd; AHA Plastik d.o.o., Kanal; AHA-EMMI d.o.o., Slovenska Bistrica; Agis Plastificirnica d.o.o., Ptuj; Litostroj Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem; Hosting d.o.o., Ptuj; Agencija Imelda d.o.o., Ljubljana; Pinus TKI d.d., Rače; Sigmanova d.o.o., Žalec; Almont d.o.o., Slovenska Bistrica; Inkos d.o.o., Krmelj; SCT d.d., Ljubljana; Gradišče d.o.o., Cerknica; KG-EKO d.o.o., Šmarje Sap; Arka d.o.o., Žalec; Geaprodukt d.o.o., Ljubljana; Prevent NGR d.o.o., Hoče; Ilirija Trgovina d.d., Ilirska Bistrica; Titan d.d., Kamnik; IMP-LIVAR d.d., Ivančna Gorica; Lesnina Trgovina d.o.o., Ljubljana; …

Storitve in izdelki (dejavnosti)

Pretežne dejavnosti:
  • Storitve

Kje smo?

Kontaktirajte MAGISON SVETOVANJE D.O.O.

Kontaktirajte MAGISON SVETOVANJE D.O.O. po elektronski pošti tako da izpolnite ta obrazec.